Przedsiębiorstwo "Sanit-Trans" powstało w 1996 roku. Początkowo funkcjonowaliśmy jako niewielki zakład świadczący usługi asenizacyjne. W miarę nabywania doświadczenia i pozyskiwania nowych klientów, poszerzaliśmy paletę naszych usług, dostosowując się do wymagań i oczekiwań klientów.

firma

Obecnie Sanit-Trans oferuje:

Zagospodarowanie odpadów prowadzimy w oparciu o rozwiązania minimalizujące ich niekorzystny wpływ na środowisko, zgodnie z wytycznymi unii europejskiej oraz w oparciu o BAT (najlepszą dostępną technikę).

Nasi klienci to firmy o uznanej renomie międzynarodowej, prowadzące działalność we wszelkich możliwych sektorach gospodarki.

biura
biura2