Odpady przemysłowe

Odbieramy odpady powstające w wyniku produkcji przemysłowej. Posiadamy zakłady przetwarzania z możliwością zagospodarowania odpadów innych niż niebezpieczne oraz najnowocześniejsze magazyny na podebeskidziu pozwalające na bezpieczne magazynowanie odpadów stałych, płynnych oraz szlamowatych.

Dysponujemy specjalistycznymi samochodami, belownicami, prosokontenerami, kontenerami i pojemnikami do gromadzenia odpadów. Szeroki wachlarz oferowanych rozwiązań pozwala na spełnienie oczekiwań najbardziej wymagających klientów.

Odpady
komunalne z firm

Odbieram odpady od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne nie objęte systemem gminnym.

Skontaktuj się