Wywóz ścieków

Od początku funkcjonowania firmy, usługi asenizacyjne stanowiły bardzo ważny element w palecie świadczonych usług.

Dysponujemy nowoczesnymi cysternami oraz samochodami WUKO do ciśnieniowego czyszczenia i udrażniania kanalizacji. Serwisujemy separatory koalescencyjne, lamelowe, odstojniki oraz osadniki kanalizacyjne.

Nasze pojazdy są przystosowane także do transportu odpadów szczególnie niebezpiecznych w tym m.in. silnych kwasów.

Odpady
komunalne z firm

Odbieram odpady od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne nie objęte systemem gminnym.

Skontaktuj się