Produkcja paliw

Posiadamy nowoczesny zakład produkcji paliw alternatywnych RDF. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz wykwalifikowanej kadrze gwarantujemy odpowiednie przygotowanie paliwa pod kątem kaloryczności, jednorodności parametrów oraz składu chemicznego.

Dlatego też dążenie do wytwarzania jak najmniejszej ilości odpadów, ich recykling i pozyskiwanie zgromadzonej w nich energii to sposób zarządzania odpadami, niosący nieocenione korzyści dla gospodarki i środowiska.

Wychodząc na przeciw powyższym problemom i działając w oparciu o kryterium maksymalnego wykorzystania odpadów, w 2005 r. uruchomiliśmy produkcję paliw alternatywnych.

Było to działanie pionierskie jak na warunki lokalne, które w bardzo szybkim czasie zyskało uznanie i aprobatę naszych klientów.

Obecnie większość pozyskiwanych z rynku odpadów, które nie nadają się do recyklingu, poddawanych jest odzyskowi w piecu cementowym. Kontrolowany przebieg procesu spalania zapobiega emisji szkodliwych gazów, które zgodnie z wytycznymi naszego prawodawstwa, dopalane są w temp. 1450 oC.

Korzyści wynikające ze stosowania paliw alternatywnych

  • Nieocenione korzyści dla środowiska: oszczędność nieodnawialnych surowców naturalnych, rozwiązanie problemu składowania odpadów, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.
  • Zmniejszenie zużycia paliw konwencjonalnych, a tym samym oszczędność podmiotów z nich korzystających
  • Niezależność energetyczna

Odpady
poremontowe

Odbieramy odpady wytwarzane w ramach prowadzanych prac budowlanych, rozbiórek i remontów.

Skontaktuj się