Polityka jakości

Polityka jakości

Najważniejszym naszym celem jest spełnianie potrzeb, oczekiwań oraz wymagań Klientów tak, aby współpraca z nimi gwarantowała nam trwały rozwój i znaczącą pozycję na rynku.

Postawione cele realizujemy poprzez:

  • rozszerzanie działalności
  • terminowy okres realizacji zleceń
  • badanie satysfakcji i poziomu zadowolenia Klientów
  • stałe podnoszenie kwalifikacji naszego personelu, stosownie do rosnących wymagań jakościowych
  • stosowanie odpowiednich technologii w realizacji usług
  • rozszerzanie zasięgu oddziaływania o nowe rynki
  • spełnianie wymagań prawnych
  • zapobieganie wszelkim powstałym niezgodnościom
  • optymalizację kosztów

Jesteśmy świadomi, że osiągnięcie tych celów możliwe jest tylko przy aktywnym udziale i współpracy wszystkich pracowników. Dlatego od każdego z nas wymagamy odpowiedzialności za wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN – EN ISO 9001:2001.

W imieniu całej załogi deklarujemy, że niniejsza Polityka Jakości jest rozumiana, wdrożona, będzie stale aktualizowana i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji w Naszej Spółce.

Zarząd firmy Sanit-Trans Sp. z o.o.

Robert Dobrucki

Marek Szweda

Krzysztof Kłusak

Zezwolenia
i certyfikaty

Kompleksowa działalność Sanit-Trans,
poparta niezbędnymi zezwoleniami i certyfikatami.

Skontaktuj się