Odpady
komunalne z firm

Odbieramy odpady od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych na których powstają odpady komunalne nie objęte systemem gminnym.

W ramach świadczonej usługi odbieramy wszystkie frakcje odpadów komunalnych:

 • odpady zmieszane,
 • odpady biodegradowalne,
 • papier i tekturę,
 • szkło opakowaniowe,
 • tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe.

Odpady
poremontowe

Odbieramy odpady wytwarzane w ramach prowadzanych prac budowlanych, rozbiórek i remontów.

Umowa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

  Dane do umowy

  Punkt odbioru

  Dane do faktury

  Dane kontaktowe