Odpady poremontowe

Odbieramy odpady wytwarzane w ramach prowadzanych prac budowlanych, rozbiórek i remontów.

Odbieramy odpady z grupy 17 od Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw. Posiadamy możliwość podstawienia zarówno małych jak i dużych kontenerów.

W przypadku chęci wyceny odbioru odpadów poremontowych kliknij w zakładkę „Zamów kontener”.

Odpady
komunalne z firm

Odbieram odpady od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne nie objęte systemem gminnym.

Skontaktuj się