Surowce wtórne

W naszym centrum recyklingu zbieramy, sortujemy oraz zagęszczamy surowce wtórne, które kierowane są bezpośrednio do największych recyklerów tworzyw sztucznych, papierni oraz hut. Dzięki ponownemu wykorzystaniu surowców zmniejszamy zapotrzebowanie na pierwotne surowce, przy jednoczesnej redukcji ilości odpadów kierowanych na składowiska.

Skupiamy się na jak najdokładniejszym wyodrębnieniu materiałów nadających się do ponownego wykorzystana. Każda tona odzyskanego surowca, to mniejsze zużycie zasobów, które pozostawiamy przyszłym pokoleniom.

Odpady
poremontowe

Odbieramy odpady wytwarzane w ramach prowadzanych prac budowlanych, rozbiórek i remontów.

Skontaktuj się