Czyszczenie separatorów

Dysponujemy nowoczesnymi cysternami oraz samochodami WUKO do ciśnieniowego czyszczenia i udrażniania kanalizacji. Serwisujemy separatory koalescencyjne, lamelowe, odstojniki oraz osadniki kanalizacyjne.

Czyścimy zarówno separatory ropopochodne jak i tłuszczowe. Wytworzone w ramach świadczonej usługi odpady przekazywane są do oczyszczalni posiadających stosowne decyzje i pozwolenia.

Odpady
poremontowe

Odbieramy odpady wytwarzane w ramach prowadzanych prac budowlanych, rozbiórek i remontów.

Skontaktuj się