Współczesny świat stoi w obliczu poważnych problemów, jakimi są wyczerpywanie się zasobów paliw konwencjonalnych, a tym samym wzrost kosztów ich wydobycia i wyższe ceny energii, a także rosnąca ilość składowanych odpadów.

Dlatego też dążenie do wytwarzania jak najmniejszej ilości odpadów, ich recykling i pozyskiwanie zgromadzonej w nich energii to sposób zarządzania odpadami, niosący nieocenione korzyści dla gospodarki i środowiska.

Wychodząc na przeciw powyższym problemom i działając w oparciu o kryterium maksymalnego wykorzystania odpadów, w 2005 r. uruchomiliśmy produkcję paliw alternatywnych.

Było to działanie pionierskie jak na warunki lokalne, które w bardzo szybkim czasie zyskało uznanie i aprobatę naszych klientów.

 

Obecnie większość pozyskiwanych z rynku odpadów, które nie nadają się do recyklingu, poddawanych jest utylizacji w piecu cementowym. Kontrolowany przebieg procesu spalania zapobiega emisji szkodliwych gazów, które zgodnie z wytycznymi naszego prawodawstwa, dopalane są w temp. 1450 oC.

produkcja paliw piec

Dynamiczny rozwój tej metody wykorzystania odpadów, może zobrazować coroczny wzrost ilości spalanych paliw alternatywnych w ogólnym bilansie energii cieplnej, zużywanej na wypalanie klinkieru ( w roku 2003 ok. 6,5%, a w 2004 ok. 10%).

Składnikami paliw są odpady posiadające dobre właściwości palne, które po obróbce technologicznej, posiadają ściśle określony skład chemiczny.

Korzyści wynikające ze stosowania paliw alternatywnych:

Nieocenione korzyści dla środowiska: oszczędność nieodnawialnych surowców naturalnych, rozwiązanie problemu składowania odpadów, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Zmniejszenie zużycia paliw konwencjonalnych, a tym samym oszczędność podmiotów z nich korzystających

Niezależność eneregetyczna