Sanit-Trans realizuje usługi porządkowe zarówno w okresie letnim, jak i zimowym.

Utrzymanie czystości w okresie letnim obejmuje zamiatanie, koszenie traw, małą architekturę. Zimą są to prace związane z zapobieganiem powstawania śliskiej nawierzchni, odśnieżaniem ulic i parkingów. Szczególne doświadczenie posiadamy w obsłudze dużych obiektów handlowo-usługowych.

right

zdj pod tekstem