System kamer on-line, które przekazują obraz na żywo z terenu wjazdu na PSZOK prowadzony przez spółkę Sanit-Trans Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu Górnym, został uruchomiony w celu usprawnienia obsługi mieszkańców oraz podglądu kolejki pojazdów oczekujących na wjazd, tak aby zapobiec możliwym zatorom przy wjeździe na teren PSZOK. Kamery nie zapisują obrazu, a nasz system nie prowadzi archiwizacji danych. Dźwięk audio nie jest w żaden sposób nagrywany.

 

Również w przypadku zarejestrowania przez kamery sytuacji naruszenia prawa np. aktów wandalizmu, czy wypadków drogowych dziejących się w obszarze widzenia kamery, nie ma możliwości udostępnienia takiego zapisu, obraz z kamer nie jest rejestrowany.

 

Informacja RODO:

Jeżeli ktoś rozpoznał Państwa osobę/y na obrazie podczas emisji streamingu obrazu z kamery i wykonał zdjęcie z Państwa wizerunkiem oraz zapisał je na dysku lub innym nośniku nie oznacza to, że Państwa dane osobowe w formie biometrycznej zostały wykorzystane i przetworzone bez Państwa zgody. Według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz motywem nr 51 preambuły, zdjęcia, a co za tym idzie wideo jest daną osobową tylko w przypadkach, gdy są przetwarzane specjalnymi metodami technicznymi, umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zezwolenia nie wymaga rozpowszechnienia wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Jednocześnie informujemy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”), że:

1) administratorem systemu monitoringu jest spółka Sanit-Trans Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu Górnym adres Międzyrzecze Górne 383, 43-392 Międzyrzecze Górne („Administrator”);

2) celem przetwarzania danych osobowych jest usprawnienie obługi prowadzonego przez Administratora Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czechowicach Dziedzicach;

3) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO;

4) monitoring obejmuje teren przed i przy wjeździe na teren Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czechowicach Dziedzicach ul. Prusa 33 43-502 Czechowice-Dziedzice;

5) Administrator nie będzie przekazywał danych innym podmiotom ani przetwarzał danych w sposób inny niż streaming na żywo, bez zapisu nagrań;

6) dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

7) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania:

  1. dostępu do danych osobowych,
  2. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;