Na naszej stronie w zakładce ODPADY KOMUNALNE zamieszczone są harmonogramy na rok 2016 z gmin które są obsługiwane przez naszą firmę.